> Disclaimer

DANK JE WEL VOOR JE BESTELLING

WE STUREN JE HET GRATIS LESMATERIAAL BEGIN 2017 TOE

Wij wensen jou en jouw leerlingen alvast veel plezier met het nieuwe lesmateriaal!

En hopelijk tot ziens bij één van de 31 wedstrijden tijdens het EK!

Disclaimer

Alle rechten in deze uitgave zijn voorbehouden aan Stichting EK Vrouwen 2017 en/of de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond en/of bij derden, welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Stichting EK Vrouwen 2017 en/of de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Niets in deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting EK Vrouwen 2017 en/of de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond.

 

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 h t/m 16 m van de Auteurswet jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijke verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp.

 

Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(s) en Stichting EK Vrouwen 2017 en/of de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan.

 

© Stichting EK Vrouwen 2017 en de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond